Sunday, March 20, 2011

Doa Mohon Ketetapan Hati

“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; kerana Sesungguhnya Engkaulah Maha pemberi (kurnia)”. (Ali Imran (3) : ayat 8).


“Ya Allah, yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami pada ketaatan kepada-Mu”

(HR.Muslim ; 4/2045 no.2654)


Dari Anas, ia berkata: Adalah Rasulullah SAW banyak membaca doa: "Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agama-Mu”. Lalu aku (Anas) bertanya, “Wahai Nabi Allah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa, apakah engkau mengkhawatirkan atas kami?”. Beliau SAW menjawab, “Ya, sesungguhnya hati itu diantara dua jari-jari Allah. Dia membolak-balikkannya sesuai yang dikehendaki-Nya”.
(HR.At-Tirmidzi no.3522)

No comments:

Post a Comment