Sunday, April 17, 2011

Jangan Celakakan Sesuatu Kaum Kerana Kebodohan !

"Wahai orang-orang yang beriman!, Jika seseorang yang fasiq datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak celakakan suatu kaum kerana kebodohan, yang akhirnya kamu menyesalinya." (Al-Hujurat 49 : 6)

No comments:

Post a Comment